سلام.من در صورت روی گونم قرمزی مادرزادی دارم آیا قابل درمان است ؟ مرسی

 

پاسخ

سلام.بله با لیزر رفع می شود.