مسعود

سلام خانم دکتر پیرامون قارچ در ناحیه مقعد خدمتتون مطلبی رو عارض شدم ولی جوابی نگرفتم.

پاسخ

با سلام.بخاطر تعریق است از دستگاه درمان تعریق طب مکس استفاده کنید تا تعریق این نواحی بطور کامل متوقف شود اما برای درمان قارچ از کرم یا پماد میکنازول استفاده کنید نوع 5% یا 10%