منیره

سلام.آیا کرم های ضد چین و چروک موثر است؟کدوم بهترند کرم های باله، گارنیر،خاویاریا نیو تودی؟!اگر شما کرم ضدچین و چروک بهتری میشناسین لطفا معرفی کنید

پاسخ

سلام.کرم های ضد چین و چروک یا تاثیر چندانی ندارند و یا تاثیر آنها موقت است.باید از دستگاه استفاده کنید