ساناز

سلام.اگه ممکنه در خصوص تزریق ژل و تزریق چربی در صورت و گونه و لب توضیح بیشتری بدین!در واقع آموزش تزریق چربی و ژل را میخواستم

پاسخ

با سلام.در آینده حتما مفصلاً در اینجا توضیح خواهم داد.