سلام.بنظر شما بهترین سالن آرایش یا بهترین سالن زیبایی چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

پاسخ

با سلام.سوال خیلی سختیه چون خیلی ویژگی ها باید داشته باشه که ذکر آنها در اینجا ممکن نیست