سلام.برای رفع لکه های سیاه پوست چه دارویی باید استفاده کرد؟برای رفع خالکوبی پوست چطور

پاسخ

سلام.دستگاه میکرودرم برای رفع لکه های سیاه پوست موثر است.برای رفع خالکوبی باید علاوه بر میکرودرم از لیزر فرکشنال همزمان استفاده کنید