علیرضا

سلام.علت بوی بد دهان چیست برای رفع بوی بد دهان باید چیکار کرد چه روشی را پیشنهاد می دهید

پاسخ

با سلام.فعالیت باکتری ها.باید مرتب مسواک بزنید و هر بیست روز یکبار برس مسواک نو بگیرید تا موثر باشید.باید مرتبا آب بخورید تا دهانتان خشک نباشد!خشکی دهان به بوی بد دهان کمک می کند