سارا

سلام عوارض راکوتان و دکوتان چیه؟

پاسخ

با سلام.خشکی پوست،احتمال افزایش چربی و کلسترول خون،احتمال در برخی آنزیم ها از جمله آنزیم کبد!