کاوه

سلام.آیا شانه ی لیزری در رشد مو تاثیر دارد؟

پاسخ

باسلام.اندکی خونرسانی به موها را بهتر می کند اما نباید انتظار زیادی از شانه های لیزری داشته باشید!به هرحال رویش موهایی که graftآنها از بین رفته هیچ چیز جبران نخواهد کرد بجز کاشت مو!