سلام...خانوم دکترپسرم 21ساله واز19 سالگی ریزش شدید مودرقسمت جلوی سرداردکه درحال حاضرباازمایشات هورمونی هم ایشون کم کاری ویاپرکاری تیروئید ندارد.ازنظرقدووزن 190و73کیلو میباشد.میخواستم بپرسم باوجودیکه طاسی درخانواده پدری ایشون نبوده حتی پدرش هم طاسی بعداز50سالگی داشته ..چه نظری شمادارید.قبلا ازبذل محبت شماسپاسگزارم.

پاسخ

با سلام.ریزش مو در پسر از خانواده ی مادر به ارث می رسد!درمان با پی آر پی را باید شروع کند