منیره

سلام.برای رفع ملاسما لکه های تیره پوست چه روش درمانی را توصیه می کنید؟

پاسخ

باسلام.برای درمان ملاسما و لکه های تیره پوست و هر لک غیر مادرزادی دیگر دستگاهی که معرفی کردم موثر است!