مردی هستم 32 ساله. بیماری پیسی دارم تقریبا نصف بدنم سفید شده این سفیدی به صورتم رسیده که این منو دیوونم میکنه . موهایی هم از قسمت های سفید در می یاد سفید هستند فکر می کنم به خاطر همین بیماری باشه.آیا با لیزردرمان می شه آیا این بیماری با لیزر قابل درمان هستش یا نه؟ با داروهای گیاهی هم درمان می شه یا نه؟ درمان با لیزر بهتره یا با داروهای گیاهی ؟ هزینه درمان چقدر میشه؟ عوارض درمان با لیزر چیست. آیا امکان داره بعد از درمان دوباره بیماری برگرده و عود کنه؟ضمنا هزینه درمان چقدر است؟

-------------------------

درسته بیماری شما بیماری پیسی است. لک و پیس با لیزر اگزایمر قابل درمان است،هزینه درمان باید وسعت ضایعه را دید نسبت به لیزر هایی که جنبه زیبایی دارند خیلی ارزانتر است-خیر لیزر عارضه ای ندارد-بله احتمال عود است