من ریزش موی شدید دارم میخواستم بدونم آیا فینپشیا و پروپشیا و فیناستراید از نظر ساختار و از نظر عوارض باهم تفاوت دارند؟
  

--------------------------------------------------------------------------

پاسخ:

باسلام به لحاظ ظاهراً خیر همه اینها یک میلی گرم فینستراید در ترکیب خود دارند وقاعدتا هم باید عوارض مشابه داشته باشند .کیفیت داروها بخاطر شرکت سازنده است که برخی کیفیت بهتری دارند که باعث میشه هم اثر درمانی بهتر وهم تحمل دارو راحت تر و هم واکنشهای احتمالی کمتری داشته باشن بنابراین اگر به لحاظ هزینه مشکلی ندارید پروپشیا یا فین پشیا بهتر است